Ochrona danych osobowych.

 

1.  Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://tuszkom.pl/content/2-polityka-prywatnosci

3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

4.  Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z [należy usunąć opcje, które nie występują, np. założenie konta, ocena Sklepu, formularz kontaktowy, etc.]:

a)      składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,

b)      założeniem Konta w Sklepie,

c)      zapisaniem się Kupującego do newslettera,

d)      dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru,

e)      kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.